Scoliose

Scoliose is een afwijking van de wervelkolom, die vaak zichtbaar wordt door de zijdelingse verkromming. Er kan ook een verdraaiing zichtbaar zijn van de wervels in de vorm van een zogenaamde gibbus. Of een overdreven strekking.

Scoliose kan structureel of niet structureel zijn. Een niet structurele scoliose, ook wel houdingsscoliose genoemd, ontstaat vaak als gevolg van pijn, beenlengteverschil of door een duidelijke voorkeurshouding. Deze niet structurele scoliose is goed corrigeerbaar.

Soorten

Structurele scoliose is te onderscheiden in vier soorten:
– de idiopathische scoliose (zonder bekende oorzaak)
– de congenitale scoliose ( aangeboren)
– de neuromusculaire scoliose (door spier- en/of zenuwaandoening)
– de degeneratieve scoliose (door slijtage).

De diagnose scoliose wordt gesteld door de behandelend orthopeed. Afhankelijk van wat de ‘Beslisboom conservatieve scoliosetherapie’ aangeeft, wordt overgegaan tot een behandeltraject waar oefentherapie Cesar/Mensendieck een onderdeel van is.