Verschil Mensendieck en Cesar

Oprichtster Bess Mensendieck

In 1895 ontwikkelde de Amerikaanse Bess Mensendieck de therapie en opende de opleiding in 1920. Eén van haar leerlingen was Marie Cesar. Zij zag wel wat ‘verbeterpuntjes’ in de door Bess ontwikkelde oefentherapie en startte haar eigen opleiding waarbij oefeningen wél voorgedaan mogen worden en waar het ritme van muziek betrokken werd.

Verschillen

Grote verschillen zijn er nooit geweest, beide therapieën gebruiken hetzelfde uitgangspunt; het verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon om klachten te voorkomen of op te lossen. Ze behandelen ook dezelfde patiëntenpopulatie.

Samenvoeging

Om die reden zijn tegenwoordig de beroepsverenigingen van beide therapieën een aantal jaar geleden samen gegaan tot een nieuwe beroepsgroep ‘VvOVM’. Samen sta je immers sterker. Veel therapeuten noemen zich inmiddels liever ‘oefentherapeut’ dan ‘oefentherapeut Mensendieck of Cesar’. De verschillen die er van oorsprong waren zijn vervaagd. Bijna niemand weet nog wat nou écht de verschillen waren. Studenten die de Mensendieck opleiding volgen kunnen stage lopen bij een Cesartherapeut en andersom. Ook nemen we elkaars praktijken waar ten tijde van ziekte of vakantie.