Partners

Loes Verhoeven is aangesloten bij:

Kwaliteitsregister Paramedici: Hierdoor blijft de deskundigheid en kwaliteit gewaarborgd. Dankzij bij- en nascholing zijn de therapeuten altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van bewegen.

Multidisciplinaire samenwerking

Multidisciplinaire samenwerking met: